Trening u Ohridu

30 Sep “Uključivanje mladih u proces donošenja odluka” trening u Ohridu

Jul 2009

Uz finansijsku podršku Saveta Evrope i Agencije za sport I omladinu Bivše jugoslovenske Republike Makedonije, Veće mladih Prilep organizovali su međunarodnu obuku za mlade lidere na temu “Uključivanje mladih u proces donošenja odluka”.

Trideset učesnika došao iz sedam zemalja jugoistočne Evrope: Bosne i Hercegovine, Bugarske, Hrvatske Makedonije, Crne Gore, Rumunske i Srbije. Cilj treninga bio je razmena znanja i veština za učestvovanje mladih u lokalnom i regionalnom životu u zemljama jugoistočne Evrope. Obuke bile posvećene temama: Evropska povelja i lokalne politike za mlade, predstavljanje modela saradnje u području procesa donošenja odluka, zagovaranje i umrežavanje za uključivanje mladih u proces donošenja odluka, razmene iskustava o modelima i primeri uključivanja mladih, odražavajući i prepreke za uključivanje mladih i predloge za njihovo prevezilaženje.

Bilo je korisno analiza Evropske povelje o lokalnoj politici za mlade i da se vidi koje su mere i standardi koji ovaj dokument čine učinkovitim u oblasti politike za mlade. Ovaj rad svakako se može koristiti kao snažan instrument za pritisak u odlukama o zagovaranju i u raspravama sa lokalnim i regionalnim vlastima kako bi ih motivisali da uključe još mladih u procesu donošenja odluka. Putem prezentacija saznali smo koje su modeli saradnje između civilnih organizacija, mladih ljudi na lokalu i lokalnih vlasti, od jednostavnih partnerstvo preko savetovanja I co-management modela, gde se mladi ljudi uključuju u proces stvaranja odluke. Posredstvom simulacija vežbi u obliku malih scena vršili smo process jačanja kapaciteta zagovaranja, kako uveriti ministra obrazovanja ili lokalnog guvernera o važnosti uključivanja mladih. Ipak najkorisniji deo treninga je bila mogućnost za umrežavanje i ostvarivanje kontakata sa nevladinim organizacijama u drugim zemljama jugoistočne Evrope i mogućnosti stvaranja partnerstava za zajedničke projekte i saradnju u oblasti zagovaranja.

 

Noemi Helfenstein, volonterka EVS-LDA Subotica

Trening u OhriduTrening u OhriduTrening u OhriduTrening u OhriduTrening u OhriduTrening u OhriduTrening u OhriduTrening u Ohridu