10 Feb Uvodna konferencija: Lokalna partnerstva za evropske integracije

26. novembar 2009.

Gradska kuća, Subotica

Uvodna konferencija projekta Lokalna partnerstva za evropske integracije okupila je preko četrdeset učesnika, predstavnika gradova/opština, nevladinih organizacija i lokalnih medija iz pet vojvođanskih opština uključenih u jednogodišnji program.

Nakon prezentacije ciljeva i očekivanih rezultata projekta, od strane Stanka Parac Damjanović, direktorice Centra lokalne demokratije, uvodni govor održao je u ime gradonačelnika Subotice, Slavko Parać, zamenik predsednika skupštine Subotica, koji je posebno istaknuo napor koji grad ulaže u osnaživanje kapaciteta gradske administracije radi modernizacije i unapređenja usluga koje se pružaju građanimka i bolju koordinaciju rada između različitim odeljenjima u cilju uspešnijeg korišćenja trenutnih i u buduće raspoloživih EU fondova usmrernih ka lokalnim samoupravama u Srbiji.

Laslo Varga, član Narodne skupštine Republike Srbije, predsednik Odbora za evropske integracije istakao je kako su u toku inicijative za restruktuiranje uloge skupštine u cilju bolje podrške  procesu evropskih integracija u Srbiji. Takva inicijativa uključuje i bilateralne posete članova Skupštine Republike Srbije ka državama članicama Evropske unije radi uspostavljanja direktne komunikacije sa članovima evropskih Parlamenata.

Nadia Ćuk Skenderovic, zamenica specijalnog predstavnika Generalnog sekretara Saveta Evrope u Srbiji, prezentovala je prisutnima glavne teme trening programa: EU regionalna politika, komparativne analize i proces regionalizacije u Jugoistočnoj Evropi;

Snežana Đorđević profesorica Fakulteta političkih nauka u Beogradu, predstavila je standard Evropske unije koji se odnose na funcionisanje lokalne samouprave – od zakona koji se odnose na nju, do nezavisnosti od republičkog ustrojstva vlasti.

Aleksandar Popov, direktor of Centra  za regionalizam, iz Novog Sada preneo je iskustva i primere dobre prakse regionalne mreža gradova i njihovih aktivnosti  – Asocijacija Philia koja povezuje gradove i civilni sector na području Balkana. On je takođe istakao da Centra za regionalizam vrši zagovaranje prave decentralizacije i uspostavljanje potrebne zakonodavne pretpostavke i odgovarajući sistem funkcionisanja lokalnih samouprava u Srbiji.

Tokom debate, učesnici su pokazali veoma dobro poznavanje tematike ističući kako postoji potreba podizanja kapaciteta lokalne samouprave i usmeravanja kadrova ka razvoju projektnih ideja prema fondovima EU. Mnogi su se složili kako je prednost ovog projekta uključivanje manjih opština i proces razvoja istih u skladu sa pojedinačnim mogućnostima i prema ustrojstvu pozicioniranja i organizovanja opštine. Mogla su se čuti različita mišljenja kako može lokalna samouprava doprineti integracijama R. Srbije i  poboljšati među-opštinsku i prekograničnu saradnju ka rešavanju sličnih problema ili unapređenja svojih struktura. Osim toga, aktivnosti projekta podudaraju se s intenziviranim aktivnostima vlade R. Srbije u težnji za ubrzanjem procesa integracija, i usled rastućeg broja predloga od strane civilnog sektora ka lokalnoj samouprave radi uspostavljanja partnerstva i podrške u apliciranju.

Drugi deo konferencije bio je posvećen pripremi i planiranju održavanja trening seminara koji su usledili u decembru i januaru. Predstanicima opština predstavljen je od strane članova projektnog tima program seminara i tematika koja će se obrađivati sa ekspertima. Predstavnici lokalne vlasti izrazili su spremnost pružiti svu potrebnu pomoć u organizaciji događaja, kako u smislu osiguravanja sale za konferencije u Gradskoj kući, kao i pozivanja predstavnika lokalnih institucija, civilnih oraganizacija i medija.

Uvodna konferencija Lokalna partnerstva za evropske integracije Uvodna konferencija Lokalna partnerstva za evropske integracije Uvodna konferencija Lokalna partnerstva za evropske integracije Uvodna konferencija Lokalna partnerstva za evropske integracije Uvodna konferencija Lokalna partnerstva za evropske integracije Uvodna konferencija Lokalna partnerstva za evropske integracije Uvodna konferencija Lokalna partnerstva za evropske integracije Uvodna konferencija Lokalna partnerstva za evropske integracije Uvodna konferencija Lokalna partnerstva za evropske integracije