23 Mar Youth initiatives

18 Lokalnih omladinskih inicijativa podržano u okviru programa malih grantova “Regionalne platforma za učešće i dijalog mladih Balkana”

8 Agencija/Centara lokalne demokratije iz regiona Zapadnog Balkana podržale su 18 omladinskih inicijativa u svojim lokalnim zajednicama u okviru programa malih grantova, projekta “Regionalne platforma za učešće i dijalog mladih Balkana”.

Dodeljene lokalne inicijative imaju cilj da ojačaju kapacitete mladih za aktivno građanstvo i učešće u životu njihove lokalne zajednice, a posebno u procesima donošenja odluka; da povećaju uključenost mladih, posebno mladih sa smanjenim mogućnostima u aktivnostima koje promovišu učešće mladih; i povećaju fokus javnih vlasti u ciljanim zajednicama o potrebama mladih u kreiranju politika i donošenju odluka .

Odobrene su sledeće omladinske Lokalne inicijative:

–          Projekat “Mladi imaju reč!”  neformalne grupe “Omladinski Klub – InterCOOLt” iz Knjaževca, Srbija;

–          Projekat “Inkluzija ruralne omladine kroz radno angažovanje” Udruženja ”Genius – Centar za zaštitu ljudskih prava i razvoja omladinske politike” iz Knjaževca, Srbija;

–          Projekat “”Otvori um – prekini sigmu”” Udruženja mladih psihologa, iz Mostara, BiH;

–          Projekat “Aktivni mladi razgovaraju!” neformalne grupe mladih Debatna sekcija Gimnazije Mostar iz Mostara, BiH;

–          Projekat “Zajedničja urbana bašta” neformalna omladinska grupa “ZEM- Zemaljska Evolucionarna Mladost” iz Mostara, BiH;

–          Projekat “Ljubav! Ne mržnja!”  Lokalnog omladinskog saveta iz Peći, Kosovo*;

–          Projekat “Aktivacija mladih seoskih lidera” Udruženja  “Mladi i selo” iz Subotice, Srbija;

–          Projekat “Festival dečijeg pozorišta” Udruženja “Centar za obrazovanje, kulturu i kreativni razvoj – Ceker” iz Zavidovića, BiH;

–          Projekat “Mladi protiv nasilja” Udruženja “Sigurno mesto” iz Zavidovića, BiH;

–          Projekat “Jačanje uloge mladih u sportskom životu opštine Zavidovići” neformalne grupe mladih “Street basket” iz Zavidovića, BiH;

–          Projekat “Informiši se – uključi se”,  “Omladinskog kluba Niksić” iz Nikšića, Crna Gora;

–          Projekat “Kurs slobodnog penjanja” Grupe za slobodno penjanje iz Nikšića, Crna Gora;

–          Projekat “Osnivanje omladinskih zadruga” neformalne grupe “Mladi mladima” iz Prijedora, BiH;

–          Projekat “neBUDI neINFORMISAN” neformalne grupe “FAP90″ iz Prijeodra, BiH;

–          Projekat “BO(L)JE mladima” neformalne grupe “#DCC” iz Prijedoram BiH;

–          Projekat “Mi hoćemo i možemo” neformalne grupe mladih volontera iz OC “Ljubija” iz Prijedora, Bosna i Hercegovina;

–          Projekat “Mladi u lokalnoj akciji” Udruženja  “Mladi mogu” iz Kavadaraca, Makedonija;

–          Projekat “Glas mladih – promovisanje dijaloga između mladih i lokalnih vlasti u Opštini Kvadarci” neformlane grupe “Glas mladih” iz Kavadaraca, Makedonija.