MISIJA

Unapređenje lokalne uprave i podsticanje aktivnog učešća kroz međusektorska partnerstva zaxnxx2026.com održivi i inkluzivni lokalni razvoj

CILJEVI

Unapređenje kulture učešća i građanskog dijaloga na lokalnom nivou
Podrška aktivizmu i volonterizmu mladih
Jačanje kapaciteta tranyraw.netcivilnog društva za učešće u procesu pregovora Republike Srbije o pristupanju u članstvo Evropske unije
Promovisanje ljudskih i manjinskih prava u lokalnim zajednicama
Izgradnja međusektorskih partnerstva u kreiranju javnih politika
Umrežavanje i razmena dobre prakse na regionalnom, prekograničnom i evropskom nivou

O Nama

Centar lokalne demokratije LDA Subotica je osnovan 1993. godine pod pokroviteljstvom Saveta Evrope na osnovu sporazuma sa Gradom Subotica kao lokalna nevladina organizacija čiji je glavni zadatak bio da promoviše lokalnu demokratiju i ljudska prava u multikulturalnim zajednicama u tadašnjoj ratom razorenoj bivšoj Jugoslavijidpselection.net.
Danas, LDA Subotica je registrovana kao lokalno udruženje, član Evropske asocijacije za lokalnu demokratiju – ALDA, čija je glavna misija unapređenje demokratskog upravljanja na lokalnom nivou, podsticanje aktivne participacije građana i približavanje procesa pridruživanja EU građanima u lokalnim zajednicama u Srbiji i AP Vojvodini.

Opširnije
ALDA-LDA-logo-12
Sekretarijat-za-sport-i-omladinu-3
Kanc-za-saradnju-sa-civilnim-drustvom-7
logo-grad-lda-11
USAID-ISC-4
SEKO-8
EU-logo-1
Wolverhampton-5
EU-konvent-9
Sekretarijat--za-lokalnu-samoupravu---2
SEIO-6
Otvoreni-parlament-10

PUBLIKACIJE

PRATITE NAS NA FACEBOOK-U

[efb_likebox fanpage_url=”LocalDemocracyAgencySubotica” box_width=”500″ box_height=”400″ locale=”en_US” responsive=”1″ show_faces=”1″ show_stream=”0″ hide_cover=”0″ small_header=”0″ hide_cta=”0″ ]

VIDEO