Evropska nedelja lokalne demokratije

Objavljeno: 2010/10/14

Evropska nedelja lokalne demokratije


POZIV ZA ORGANIZACIJU LOKALNIH INICIJATIVA Asocijacija Agencija lokalne demokratije ALDA sa zadovoljstvom poziva svoje članice da organizuju lokalne aktivnosti u cilju obeležavanja Evropske nedelje lokalne demokratije 11-17 Oktobra 2010. Posebno pozivamo naše članove u zemljama Zapadnog Balkana I na Kavkazu, kao I gradove domaćine Agencija lokalne demokratije da svojim lokalnim inicijativama doprinesu realizaciji ovog Programa Saveta Evrope.

Evropsku nedelju lokalne demokratije ( “European Local Democracy Week” -ELDW) svake godine organizuje Savet Evrope, istovremeno u svim državama članicama uz učešće velikog broja lokalnih samouprava u cilju promocije lokalne demokratije I participacije građana. Evropska nedelja lokalne demokratije odvija se tokom oktobra uključujući 15 oktobar kao datum usvajanja Evropske povelje o lokalnoj samoupravi 1985.

Obeležavanje nedelje lokalne demokratije je inicijative Saveta Evrope koji koordinira aktivnosti na evropskom nivou, dok lokalne incijative koordiniraju države članice I asocijacije lokalnih vlasti. Lokalne samouprave koje žele da se uključe I doprinesu obeležavanju ove nedelje mogu učestvovati u programu “Grad sa 12 zvezda” koji okuplja gradove koji posvećuju veliku pažnju razvijanju svesti za građansku participaciju u odlučivanju na lokalnom nivou. Za realizaciju ovih aktivnosti potrebno je izdvojiti određena sredstva iz budžeta ili ih osigurati uz podršku donatora.

Evropska Nedelja lokalne demokratije 2010 posvećena je izazovima globalnih klimatskih promena I načinom njihovog rešavanja na lokalnom nivou. U aktivnostima jačanja ekološke svesti mogu učestvovati različite grupe građana, uz poseban akcenat na omladinske grupe, učenike ili studente, kancelariju za mlade, uz saradnju sa obrazovnim institucijama.

Organizacija lokalnih inicijativa sa zajedničkom oznakom u zemljama širom Evrope ima takođe za cilj da doprinese jačanju građanske svesti o zajedničkim evropskim vrednostima kao temelju izgradnje demokratskog društva. Za sve dodatne informacije molimo kontaktirajte: Ili konsultujte webstranicu Saveta Evrope


Share:

Linkovi

    Galerija