Severna Makedonija, Srbija, Crna Gora, Bosna i Hercegovina, Kosovo*, Albanija

BOOST

2024/03/31
Pogledaj

Naša misija

Centar lokalne demokratije LDA Subotica je osnovan 1993. godine pod pokroviteljstvom Saveta Evrope na osnovu sporazuma sa Gradom Subotica kao lokalna nevladina organizacija čiji je glavni zadatak bio da promoviše lokalnu demokratiju i ljudska prava u multikulturalnim zajednicama u tadašnjoj ratom razorenoj bivšoj Jugoslaviji.

Danas, LDA Subotica je registrovana kao lokalno udruženje, član Evropske asocijacije za lokalnu demokratiju – ALDA, čija je glavna misija unapređenje demokratskog upravljanja na lokalnom nivou, podsticanje aktivne participacije građana i približavanje procesa pridruživanja EU građanima u lokalnim zajednicama u Srbiji i AP Vojvodini.

Naši osnovni programi su fokusirani na izgradnju kapaciteta, podizanje svesti i aktivnosti zagovaranja namenjeni donosiocima odluka na lokalnom nivou, organizacijama civilnog društva i građanima (sa posebnim fokusom na mlade). Edukacije za demokratsko aktivno građanstvo, promovisanje interkulturalnog dijaloga , regionalna saradnja, međusektorska partnerstva za lokalni održivi razvoj su osnovne vrste naših aktivnosti, uključujući i umrežavanja na regionalnom i evropskom nivou.

Naši ciljevi

01

Unapređenje

kulture učešća i građanskog dijaloga na lokalnom nivou

02

Podrška

aktivizmu i volonterizmu mladih

03

Jačanje

kapaciteta necivilnog društva za učešće u procesu pregovora Republike Srbije o pristupanju u članstvo Evropske unije

04

Promovisanje

ljudskih i manjinskih prava u lokalnim zajednicama

05

Izgradnja

međusektorskih partnerstva u kreiranju javnih politika

06

Umrežavanje

i razmena dobre prakse na regionalnom, prekograničnom i evropskom nivou

Projekte aktivnosti LDA Subotica su započete sad već davne 1993. godine

Za ovaj period smo uspešno realizovali na desetine projekata, u više gradova širom Srbije

Realizovanih projekata

Aktivnosti realizovano

Posećenih gradova

Izdatih publikacija