LDA Subotica – Partnerski sastanak

Objavljeno: 2008/10/30

LDA Subotica – Partnerski sastanak


U seriji održavanja partnerskih sastanaka Agencija lokalne demokratije, nakon LDA za centralnu i južnu Srbiju, LDA Subotica je 27. oktobra održala godišnji sastanak partnera u prostorijama ALDA u Briselu. Parnerski sastanci Agencija lokalne demokratije su deo aktivnosti sprovedene uz podršku Evropskog operativnog granta u sklopu debata na temu Evropski Aktivnog Građanstva (DG Edukacija i Kultura). Na sastanku su bili prisutni predstavnici partnera LDA Subotice, iz Velike Britanije, Norveške i grada Subotice, koji su iznova potvrdili izbor LDA Delegata, Olge Perušić, koja je prezentovala ostvarene aktivnosti Agencije u sklopu projekata u ostvarenih unutar mreže ALDA, projekte LDA Subotice u saradnji sa partnerima i samostalne projekte.

Tokom prošle godine, LDA Subotica je uspešno implementirala brojne projekte, na temu: 1. Lokalna Partnerstva za Toleranciju, projekat podržan od strane Evropske komisije (EIDHR), namenjen lokalnim organizacijama civilnog društva i jačanju kapaciteta mesnih zajednica za unapređenje participacije i uključenosti građana u rad lokalne samouprave, 2. Srbija u Evropskoj Uniji, šta od toga imam ja, šta od toga ima moj grad, kampanja za povećanu informisanosti i medijske pažnje evropskim integracijama Srbije, ostvareno uz saradnju Evropskog pokreta u Srbiji, a projekat je realizovan uz podršku Fonda za otvoreno društvo i Institita za održive zajednice ISC, 3. Program Interkulturalnih gradova (ICC) pilot program u kome je selektovano 12 gradova, projekat podržan od strane Saveta Evrope i Evropke Unije. Aktivnosti na ovom programu uključuju i projekat koji je na početku realizacije Evropske i naše teme, s ciljem uključivanja medija u promociju interkulturalnih gradova i razmene dobre prakse interkulturalnog upravljanja, 4. Trening lokalnih omladinskih grupa i uključivnje volontera u rad Agencije putem programa Evropskog volonterskog servisa EVS i programa za mlade – Mladi u akciji YiA, 5. Trening za razvoj preduzetništva i promiciija micro-creditnih programa

Na partnerskom sastanku su iscrtani prioriteti Agenicije vezanih za delje funcionisanje, a foks je stavljen na: 1. Uspostavljanje dobrog lokalnog upravljanja sa posebnim naglaskom na učešću građana i interkulturalnom razumevanju i toleranciji 2. Promocija EU integracije na lokalnok nivou 3. Osnaživanje omladinskih grupa kroz akcije EU Mladi u Akciji YiA i putem programa Evropskog volonterskog centra (EVS) 4. Lokalni razvoj pomoću treninga mladih preduzetnika i promociju micro-kreditnog programa podrške

Ukoliko želite više saznati ili se želite priključiti LDA Subotici, Srbija ili u partnersku mrežu bilo koje LDA, sa sedištima van glavnih gradova: Albanije, Bosne i Hercegovine, Hrvatske, Crne gore, Srbije, Kosova ili Džordžije, slobodno nas kontaktirajte: Stanka Parać, LDA Partnership Support Manager stanka.parac@aldaintranet.org

Partneri LDA Subotice:

 • 1

  LDA host city: Grad Subotica, Srbija
 • 2

  Glavni partner: Wolverhampton City gradsko veće, VB
 • 3

  Partneri: Buskerud gradsko veće, Norveška
 • 4

  Opština Fauske, Norveška

Share:

Linkovi

  Galerija